Tijdelijke teamleider of klantcontact specialist nodig die uw klantenservice komt ondersteunen?

De functie van Teamleider of -manager wordt vaak onderschat. Elke dag moeten op allerlei gebieden beslissingen worden genomen. Om het werk goed te kunnen doen, moet een teamleider vaak kennis hebben over een veelheid aan onderwerpen. Hij of zij moet kunnen plannen en forecasten, coachen, sturen op output, rapportages maken en nog veel meer. En als hij het zelf niet weet of kan, moet hij terug kunnen vallen op de know-how van het team. Maar dat lukt niet altijd: sommige organisaties zijn te klein, of de kennis is simpelweg niet voorhanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze specialisten en teamleiders kunnen u helpen met focus en structuur, kennisuitbreiding en de praktische uitvoering of implementatie op de volgende gebieden:
  • Werving & selectie Hebben uw medewerkers de juiste skills om de doelstellingen te realiseren?
  • Forecasting & planning Hoeveel bezetting heeft u nodig op basis van het aanbod? Kan er nog efficiënter gepland worden?
  • Training & coaching Hoe kunt u uw medewerkers verder ontwikkelen?
  • Kennismanagement Is alle kennis beschikbaar voor eenduidige beantwoording van vragen? Hoe zijn de processen voor kennisborging en –overdracht binnen de organisatie geregeld?
  • KPI’s, rapportage & analyse Gebruikt u de juiste parameters om de prestaties van uw service en sales front office te meten
  • Failure & Value demand Hoe voorkomt u onnodige klantcontacten?
  • Techniek & inrichting Kunt u alle klantcontacten registreren en monitoren? Kunnen uw medewerkers hier ook mee werken?
  • Organisatieprocessen Is uw organisatie wel voldoende klantgericht? Waar liggen mogelijke verbeterpunten?

Agilis heeft een aantal zeer ervaren klantcontact specialisten en teamleiders die u kunnen helpen uw afdeling tijdelijk aan te sturen of uw huidige teamleider te coachen op vaardigheden die hij of zij nog verder kan ontwikkelen.

Brian Turney van Agilis:

“Ik kom bij diverse contactcenter omgevingen over de vloer en zie vaak dezelfde problemen voorbijkomen. De bereikbaarheid is onstabiel, klanttevredenheid kan beter of zelfs beide. Teamleiders werken in een dynamische omgeving en hebben soms niet de middelen, kennis of tijd om echt structureel aan verbeteringen te werken. Dat is zonde, want kostenbesparing en kwaliteitsverbetering zijn vrijwel altijd mogelijk.

Daar wil ik onze klanten mee helpen. Met resultaat op korte termijn, zonder dat er een heel duur adviestraject aan vooraf gaat. Onze teamleider of specialist fungeert als een mentor voor de teamleider die vooral ook zelf aan de slag gaat! Zo zorgen we ook dat organisaties zich ontwikkelen, de kennis beklijft en de motivatie voor verbetering hoog is.”